ARTBUS, the Documentary

–a collaboration between Gallery Rostrum, Malmö and Gocart Gallery, Visby

I participated in this project with an artist's documentation and a portrait of the art in various environments. The work, which was both an interpretation of various works and conversations, also became my story.

Participating artists

September-october 2012 Malmö – Visby 
• C Anders Wallén
• Gisela Eriksson
• Gertie Månsson


Se More:


___________________________________


Malmöhållplatser:
• Herrgården, onsdag 26 september kl 16-22
• Segevångs torg, torsdag 27 september kl 16-22
• Nydala torg, fredag 28 september kl 16-22
• Gallerinatten, utanför Galleri Rostrum på Västergatan 21,
lördag 29 september kl 18-24
Visbyhållplatser: 
• Roma Äldreboende Fred 5 oktober kl 13- 15
• Almedalsbiblioteket Fred 5 oktober kl 17-19
Kulturnatten, Klosterplan, Lörd 6 oktober 17-24
invigning kl 17 i galleriet med “Bona Speranza”, en 6 mans ensemble med
Viola da Gamba.

Ett mobilt galleri som stannar vid olika ARTBUS hållplatser i staden dagarna innan Gallerinatten och är ett samarbetsprojekt mellan Galleri Rostrum och Gocart Gallery.
Konstnärer från de båda konstnärsdrivna gallerierna deltar i projektet som kommer att ta form först i Malmö för att sedan åka vidare till Visby i början av oktober.
Under Malmöturnén reser ARTBUS till 3 olika stadsdelar i Malmö för att bjuda in en publik att delta i och med verken. Vi ser som förebild den kringresande teaterformen där kulturen kommer till folket där folket är och inte tvärtom. Vi tror på den positiva kraften i möten på ”andras” platser och plattformar.

Galleri Rostrum och Gocart Gallery arbetar tillsammans i både Malmö och Visby. Under Gallerinatten visas ARTBUS 2012 utanför Galleri Rostrum i gatumiljön på Västergatan.